Giảm cân thành công nhờ đi xe đạp

Có câu: “người ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác”. Một người đi xe đạp, chỉ nhờ…