Hệ thống truyền động

Một số hệ thống mới được áp dụng trên xe đạp 3
Một số hệ thống mới được áp dụng trên xe đạp
Gần đây, chúng tôi đã tìm thấy một điều thú vị. Nhiều nhà sản xuất vừa tung ra sản phẩm mới 2016 vào...
Hệ thống truyền dẫn xe đạp leo núi tốc độ 3
Hệ thống truyền dẫn xe đạp leo núi tốc độ
Năm 2017, hệ thống truyền động  cấp 11 của SHIMANO đã phát triển và nâng cấp các dòng sản phẩm xe đạp...
Kiến thức đi xe đạp nắm bắt được năm bộ phận của chiếc xe đạp, nâng tốc độ 50% là rất dễ dàng 3
Kiến thức đi xe đạp: nắm bắt được năm bộ phận của chiếc xe đạp, nâng tốc độ 50% là rất dễ dàng
Kiến thức đi xe đạp: Nắm bắt được năm bộ phận của chiếc xe đạp, nâng tốc độ 50% là rất dễ dàng 1. Tự...